Принципи діяльності

Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців

Головні принципи за якими побудована робота ОБ’ЄДНАННЯ:

Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об'єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.