Мета і завдання

Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців

Мета і завдання

Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців

«ФЕДЕРАЦІЯ  РОБОТОДАВЦІВ  ЧЕРКАЩИНИ»

Основною метою діяльності Об’єднання є представництво та захист прав і законних інтересів роботодавців Черкаської області у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

Завдання Об'єднання

– забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

– участь у формуванні та реалізації соціальної, економічної політики області, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

– сприяння створенню нових робочих місць;

– участь у колективних переговорах з укладення угод на регіональному рівні, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за цими угодами;

– участь у розробленні та реалізації регіональної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

– сприяння консолідації роботодавців та їх об’єднань з метою посилення впливу на формування соціальної, економічної політики на регіональному та місцевому рівнях;

– надання допомоги у налагоджені ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та місцевому рівнях, залучення їх до виконання регіональних програм економічного розвитку.