Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Звернення українського бізнесу до лідерів країн G7 та ЄС

5 грудня мільйони українців, у тому числі охоплені жахом діти, ховалися в бомбосховищах, коли над ними знову прогриміли російські ракети. Це був п’ятнадцятий раз з початку жовтня, коли українські міста та цивільна енергетична інфраструктура зазнали атаки.

Щоб запобігти гуманітарній та економічній катастрофі в Україні, яка неодмінно перекинеться на сусідні країни, західні лідери повинні терміново покласти край продовженням бомбардувань української цивільної інфраструктури. Відповідь Заходу має включати посилену військову підтримку та економічне втручання. Зокрема, необхідно збільшити поставки зброї в Україну, а саме ракет великої дальності, а також радикально посилити санкції проти російської економіки та запровадити вторинні санкції, щоб закрити лазівки, якими зараз користується Кремль.

Бомбардування Путіна занурило Україну в темряву і залишило десятки мільйонів українців без тепла, світла та води. Багато компаній були змушені призупинити діяльність або повністю закритися, і багато людей втратили роботу. Це відбувається на порозі зими, коли на землі лежить сніг і температура тримається нижче нуля. Незаконна та безглузда війна Росії проти України вже є величезною гуманітарною кризою, але якщо Захід не надасть більшої військової підтримки, економічна та гуманітарна криза в Україні досягне жахливих масштабів. За оцінками Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро, і ця цифра щодня зростає.

Нам потрібні не лише слова підтримки, а й гарантії того, що з вашою активною допомогою ми зможемо вистояти в суворих умовах, які нас чекають.

Україні потрібна здатність завдати удару у відповідь на ці напади Росії. Зняття обмежень щодо ураження російських військових об’єктів є критично важливим. Без цієї можливості відбиватися у відповідь Путін може досягти своєї мети впродовж кількох тижнів (і поки що він якраз до неї йде) – позбавити десятки мільйонів українців електроенергії, тепла та води. Без можливості чинити напад у відповідь загине набагато більше мирних жителів, більше підприємств буде закрито, робочі місця будуть втрачені, а економіка України буде зруйнована. Цей жахливий результат означає лише те, що витрати на відбудову та оновлення України та її економіки коштуватимуть ще на кілька мільярдів більше.

Сьогодні на кону не лише доля України. Якщо Путін не буде переможений раз і назавжди, Молдова, Польща, країни Балтії та інші, безумовно, будуть наступними цілями. У західних лідерів наразі є унікальна можливість перемогти Путіна в Україні, не жертвуючи при цьому власними військами. Українці зарекомендували себе як стійкі, стійкі та рішучі. Ми готові боротися за виживання нашої країни і за свободу Європи. Ми просимо лише, аби Захід надав Україні інструменти, щоб ми могли виконати свою місію та врятувати десятки мільйонів українців та їх європейських сусідів від зими без світла, тепла та води.


Appeal of Ukrainian Business Associations to G7 and EU leaders

On December 5th, millions of Ukrainians, including horrified children, were hiding in bomb shelters as Russian missiles roared above again. It was the fifteenth time since early October that Ukrainian cities and civilian energy infrastructure were attacked.
 
To prevent a humanitarian and economic catastrophe in Ukraine, one that would surely spill into neighbouring countries, Western leaders must urgently draw a credible red line over the continued bombardment of Ukrainian civilian infrastructure. The Western response should include stronger military support and economic intervention. Specifically, weapons delivery to Ukraine must increase, namely long-range missiles, while radically enhanced sanctions must be imposed on the Russian economy and secondary sanctions introduced to close loopholes currently being exploited by the Kremlin.
 
Putin’s bombing campaign has plunged Ukraine into darkness and left tens of millions of Ukrainians without heat, electricity, and water. Many companies were forced to put their operations on hold or shut down entirely, while many employees lost their jobs. This is happening on the cusp of winter, with snow on the ground and temperatures below freezing. Russia’s illegal and unprovoked war against Ukraine is already an enormous humanitarian crisis, but unless the West provides stronger military support, the economic and humanitarian crisis in Ukraine will reach a ghastly scale. The World Bank estimates that the postwar reconstruction of Ukraine will cost about 500-600 billion euros, and this number is growing every day by billions of euros.
 
We need not only words of encouragement, but also guarantees that with your reinvigorated support we will be able to withstand the harsh conditions ahead.
 
Ukraine needs the capability to strike back in response to these Russian attacks. Lifting restrictions on targeting Russian military objects is critically important. Without this capability to conduct retaliatory actions, Putin might achieve his goal within several weeks (and so far he is on track) – denying tens of millions of Ukrainians electricity, heat, and water. Without Ukrainian retaliatory capability, many more civilians will die, more businesses will close, jobs will be lost, and Ukraine’s economy devastated. This horrifying outcome only means that the cost of rebuilding and renewing Ukraine and its economy will cost billions more.
 
It is not just Ukraine’s fate at stake today. Unless Putin is defeated once and for all, Moldova, Poland, the Baltic countries, and others will certainly be targeted next. Western leaders currently have a unique opportunity to defeat Putin in Ukraine without sacrificing any of their own troops. Ukrainians have proven themselves to be resilient, resistant, and resolute. We are ready to fight for our country’s survival and for Europe’s freedom. All we ask is for the West to give Ukraine the tools to finish the job and to save tens of millions of Ukrainians and their European neighbours from a winter without electricity, heat, and water.