Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Узгодження Стратегії «Україна 2030» триває

На публічному заході «Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля» під головуванням Прем’єр-міністра України директор Аналітичного центру ФРУ Volodymyr Panchenko висловив позицію Федерації роботодавців та аналітичних центрів, які співпрацюють з ФРУ.

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні «Векторів економічного розвитку» і подальшій розробці інструментів для досягнення цілей. необхідно сформувати таку стратегію розвитку, яка б відповідала Цілям сталого розвитку, затвердженим ООН. Головним у цьому питанні є баланс між економічним розвитком і впливом на нашу планету.

Одним з найважливіших на сьогодні європейських документів , які йдуть у руслі сталого розвитку, є стратегія “The European Green Deal”. Вона передбачає амбітні цілі з модернізації європейської економіки, формування абсолютно нових вимог до виробництв, а також вимог щодо скорочення «карбонового сліду» у товарах і послугах, що надходять на європейський ринок.

Федерація Роботодавців наприкінці 2020 року проводила відповідний форум, де було проаналізовано «Концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року», озвучену Кабінетом Міністрів 21 Січня 2020.

Побажання виробників було враховано, а саме: зазначено, що «Надто амбітні цілі без чітко визначених джерел фінансування та відсутність домовленостей з ЄС можуть спричинити втрату конкурентоздатності та податкових надходжень до бюджету».

Серед необхідних заходів для уникнення проблем Уряд планує «прийняття реалістичного для виконання сценарію в рамках Другого Національно Визначеного внеску».

Простими словами, уряд відмовляється від «ура – патріотизму» у такому складному питанні і починає масштабні додаткові консультації з бізнесом стосовно програми і термінів переходу

Федерація роботодавців запропонувала Уряду:

1. установити цілі по НВВ на рівні 55% від викидів у 1990 році

Другим у балансі між розвитком і впливом на довкілля є розвиток альтернативної енергетики. Федерація роботодавців підтримує зусилля уряду в цьому напрямку. Однак прийнятий попереднім керівництво зобов’язання держави перед інвесторами, в тому числі призводить до постійного зростання тарифу на передачу електроенергії.

2. Друга пропозиція Федерації Уряду:

   1) забезпечити виділення бюджетних коштів для фінансування 30% «зеленої» генерації . Виділення лише цієї частки повністю вирішує проблему дефіциту коштів гарантованого покупця;

   2) випустити «зелені» євробонди для фінансування відшкодування частини, що не фінансується з бюджету, для відновлювальної енергетики. Прагнення України до зменшення впливу на довкілля не повинне перекладатися на існуючі виробництва, знижуючи їх конкурентоздатність. Особливо зараз, в умовах модернізації;

   3) ініціювати прискорення переходу від фіксованих «зелених» тарифів до аукціонної моделі продажу «зеленої» генерації;

   4) ініціювати перед НКРЕКП зниження тарифу Укренерго на передачу електроенергії до рівня, що діяв на початок 2020 року (близько 155 грн./МВт.г.)

Пам’ятаючи про зважений підхід українського Уряду до балансу між розвитком і впливом на довкілля і реалістичний сценарій, Володимир Панченко запропонував також звернути увагу на підходи до регулювання та норми щодо промислового забруднення.

Поспішна вимога втілення НДТМ (найкращих доступних технологій та методів) управління, які зараз розглядаються для прийняття в рамках законопроекту 4167, може виявитися руйнівною для української промисловості. Визнаючи плідну роботу європейських урядовців задля досягнення високих стандартів, звернув увагу присутніх на відомий факт, що в силу непродуманої політики попередніх урядів та інших обставин наша промисловість має застаріле обладнання, слабший рівень розвитку технологій, іншу за якістю та характеристиками місцеву сировину, дорожче фінансування, відсутність цільового фінансування від ЄС. Амбіційні цілі щодо введення нормативів промислового забруднення протягом 4 років призведуть до закриття великої кількості підприємств, зростання безробіття.

3. Тож від імені Федерації було запропоновано:

   1) В рамках прийняття зобов’язань щодо впровадження європейських НДТМ (найкращі доступні технології) передбачити реалістичного підходу, що передбачає можливість відхилення від їх рівня з урахуванням стану обладнання, рівня розвитку технологій та характеристик місцевої сировини в Україні, а також необхідних витрат / ефекту для екології;

   2) З урахуванням значних інвестицій, які необхідні для модернізації українських промислових підприємств та кризового соціально-економічного стану України, передбачити гарантований перехідний період для досягнення адаптованих НДТМ щонайменше 15 років та стимулювати роботу урядовців по залученню коштів Європейського Союзу.

002