Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Урядом враховано пропозиції Федерації до Плану дерегуляції

На поточному тижні Урядом оприлюднено План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business"), прийнято 04 грудня 2019р. на засіданні Уряду.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-deregulyaciyi-gospodarskoyi-diyalnosti-ta-1413-041219

Експерти Федерації були залучені Міністерством економіки до роботи над розробкою проекту Плану, який є дороговказом для ЦОВВ у дерегуляції заявих обтяжень, регуляторних процедур для бізнесу.

До Плану дерегуляції включено наступні пропозиції Федерації:

– П. 35 Збільшення терміну проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду (з 1 до 5 років) (з метою приведення до норм законодавства ЄС).
– П. 36 Скасування обмеження прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства на дистанційну форму навчання, що суперечить вимогам Конституції України, Закону України «Про вищу освіту».
– П. 37 Удосконалення Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки шляхом віднесення ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, пасажирських підвісних канатних доріг та фунікулерів до додатка 7 зазначеного Порядку.
– П.59 Скасування вимог обов'язкової реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах Держпраці.

Наразі Федерацією ведуться подальші консультації з профільним департаментом Мінекономіки, Офісом реформ при Мінекономіки щодо переведення низки видів робіт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з дозволів на декларативний принцип, а також виключення з декларативного принципу тих машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, щодо яких здійснюється оцінка відповідності відповідно до Закону України «про технічні регламенти та оцінку відповідності».
Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", яким вносяться вищезгадані зміни, буде внесено на розгляд найближчого засідання дерегуляційного Кабміну.