Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Уряд прийняв низку рішень, які впливатимуть на інтереси роботодавців

На засіданні Уряду 20 жовтня прийнято низку рішень, які впливатимуть на інтереси роботодавців.

Оновлена Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.
Документ визначає пріоритети держави у сфері надрокористування, концентрацію зусиль держави на створенні умов для стимулювання геологічної розвідки надр інвесторами, завдання створення прозорих і стабільних регуляторних умов у сфері надрокористування для приросту запасів і збільшення переробки корисних копалин в Україні.

Затверджено Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти.

Стандарт передбачає:

➔ компетентісний підхід до створення державних освітніх стандартів з конкретних професій та орієнтацію на результати навчання здобувачів освіти;

➔ визначення заінтересованою стороною щодо погодження державних освітніх стандартів з конкретних професій об'єднань організацій роботодавців;

➔ орієнтація на формування у здобувачів освіти ключових, загальних і професійних компетенцій;

➔ нову структура державних освітніх стандартів з конкретних професій

Варто відзначити, що якість освіти і підготовки кадрів закладається на етапі підготовки освітніх стандартів, тому важливим є те, що державні освітні стандарти з конкретних професій готуються з урахуванням пропозицій і зауважень об’єднань роботодавців.