Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Скасування застарілих норм сприятиме розвитку телекомунікаційної сфери в Україні

Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 51 млн абонентів різних мобільних операторів. Рівень проникнення мобільного зв'язку - близько 108%. Кількість абонентів збільшилась більш ніж в 1000 разів у порівнянні з 1997 роком.

Протягом 2015-2020 років Україною було здійснено величезний цифровий прорив із запровадженням технологій нового покоління – 3G та 4G.

Інвестиції трійки операторів в розвиток мережі склали 63,6 млрд гривень.

Ці інвестиції могли бути використані ще ефективніше у випадку усунення діючих в Україні регуляторних бар’єрів, зокрема, у вигляді одних із найнижчих в світі значень гранично допустимого рівню електромагнітного поля

В України стандарти та санітарні норми електромагнітного випромінювання - до 10 мкВт/см². Більша ж частина країн ЄС встановила граничний показник норм випромінювання на рівні 500-900 мкВт/см2, а Сполучені Штати Америки - 1000 мкВт/см2. Тобто, випромінювання на рівні 900-1000 мкВт/см2 визнане цивілізованими країнами світу, як цілком безпечне для здоров’я населення.

Застарілі норми в Україні вимагають необґрунтовано завищених інвестицій у покриття однакової за площею територій у порівнянні із європейськими країнам.

Там, де європейський оператор будує одну БС, український має збудувати 10, щоб забезпечити аналогічну потужність сигналу.

Змінити ситуацію можливо. 19 жовтня 2020 року Міністерством охорони здоров’я України було розміщено для громадського обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

Федерація роботодавців України вітає розробку цього надважливого документу та наполягає на його прийнятті найближчим часом.

Внесення відповідних змін до законодавства надасть змогу зменшити потенційні ризики, які несе випромінювання терміналів стільникового зв’язку на абонентів, гармонізувати національне законодавство із законодавством ЄС. А також пришвидшить розгортання мереж 3G та 4G в сільській місцевості, що буде сприяти розвитку таких сервісів як e-медицина, е-освіта, інших цифрових сервісів. Це є особливо важливим в час, коли країна впроваджує заходи із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі через дистанційні форми взаємодії у сферах бізнесу, медицини, освіти, державному управлінні.