Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Роботодавці продовжують обговорювати майбутні зміни до трудового законодавства

Відбувся третій вебінар із серії спільних з Das Bildungswerk der Wirtshaft MV за підтримки Sequa вебінарів у сфері регулювання трудових відносин.

Участь у вебінарі взяли понад 40 управлінців компаній, фінансових директорів та бухгалтерів - HR директорів, менеджерів з персоналу компаній-учасників ФРУ.

Обговорили питання робочого часу, його тривалості, обліку, гнучкого режиму робочого часу та підсумованого обліку робочого часу через досвід Німеччини, країн ЄС.

Учасники ознайомились також з актуальними змінами до законодавства про особливості регулювання трудових відносин на час воєнного стану та основні концептуальні підходи до обліку робочого часу, які сьогодні опрацьовуються та будуть покладені в основу нового Трудового кодексу.

Експерти Nordmetall представили німецьку модель обліку робочого часу Work Time Account – WTA». Система була розроблена в Німеччині з метою забезпечити гнучкість в управлінні робочим часом.

Work Time Account - це обліковий запис робочих годин (фонд робочого часу) за будь-який обліковий період, який відображає як «кредитні», так і «дебетові» години працівника. Перші накопичуються, коли працівник працює у розрахунковому періоді понад години, що узгоджені із роботодавцем в трудовому договорі («договірні» години), тоді як останні нараховуються, коли працівник працює менше, ніж «договірні» години.

Рахунки робочого часу надають компаніям можливість вільно реагувати на короткочасні коливання попиту на робочу силу, без необхідності дотримуватися процедур, необхідних для понаднормових робіт чи оплати надурочних, спонукаючи працівників працювати більше годин, ніж узгоджено у трудовому договорі, у пікові періоди бізнеса, в той час як працівники можуть «акумулювати» такі години, щоб забезпечити більш тривалі відпустки або періоди часу відсутності на роботі.

Не відповідність із національним трудовим законодавством німецької системи WTA полягає в тому, що в Україні роботодавець повинен оплатити працівнику фактично відпрацьований ним робочий час. При цьому, якщо на підприємстві не застосовується підсумований облік робочого часу з періодом понад календарний місяць – оплата годин понад місячну норму здійснюється у подвійному розмірі. При підсумованому обліку робочого часу у подвійному розмірі оплачуються години, які відпрацьовано понад норму облікового періоду. В основі системи – облік годин без прив’язки до розміру їх оплати чи статусу. Натомість, в Україні статус години «надурочна» передбачає її подвійну оплату. Як правило, такі години не допускаються. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках. Водночас, надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом 2-х днів і 120 годин на рік.

За основу взяті саме ідеї «кредитних» та «дебетових» годин. Ідея «кредитних» годин імплементована за допомогою опції підсумованого обліку робочого із обліковим періодом в один рік, оскільки дозволяє вирішити питання таких годин понад місячну норму із можливістю регулювання їх оплати в одинарному розмірі при належному плануванні в межах загального облікового періоду.

Ідея «дебетових» годин впроваджена через авансування підприємством в рахунок зарплати годин, що становлять дельту між нормою місяця та фактично відпрацьованими годинами згідно графіку роботи. У разі звільнення працівника з належної йому до виплати заробітної плати на повернення авансу, виданого в рахунок зарплати, утримується вартість невідпрацьованих на дату звільнення годин, що попередньо було авансовано підприємством.

Учасники вебінару зазначили про необхідність запозичення цієї моделі в національне законодавство за вимогою часу. Проектом Закону визначено тривалість робочого часу за певний обліковий період, що не може перевищувати 4-х місяців підряд у разі застосування підсумованого режиму робочого часу. Сьогодні встановити циклічність замовлення в межах 4-х місяців неможливо, така норма є рудиментом. Сезонність також не балансується в рамках 4-х місяців, баланс робиться наприкінці року. Компанії зазначають про оптимальний обліковий період у рік.

У рамках гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС Україна поступово імплементує міжнародні норми регулювання трудових відносин з урахуванням особливостей української практики та інтересів компаній-учасників ФРУ.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про дерадянізацію законодавства України», що набув чинності 07.05.2022р., Міністерством економіки як органом, що формує політику у сфері трудових відносин, має бути розроблено проект Трудового кодексу України до завершення року.

У серпні-вересні заплановано проведення наступних вебінарів, які охоплять ключові аспекти майбутньої реформи трудового законодавства.

11 серпня об 11.00 відбудеться четвертий вебінар на тему: «Час відпочинку».

001

002