Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

РЕКОМЕНДАЦІЇ круглого столу «Співпраця бізнесу і закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Сьогодні однією з найголовніших проблем ринку праці є професійний дисбаланс. Половина з тих, хто стоїть на обліку в службі зайнятості – це люди з вищою освітою, а у великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків, Дніпро ця цифра подекуди досягає 90%. Хоча на сучасному ринку праці затребуваними є далеко не ті професії, для яких потрібен диплом про вищу освіту.

До нестачі кваліфікованих робітників призводять трудова міграція до країн ЄС, непопулярність робітничих професій, застарілість законодавства про працю. Повільні темпи розвитку економіки не сприяють підвищенню заробітної плати працівників. Недостатній рівень доходів населення спричиняє масову трудову міграцію громадян України, хоча заробітна плата висококваліфікованих працівників окремих галузей економіки не поступається заробітним платам східних країн ЄС. Сьогодні потреба у професіоналах робітничих професій значно перевищує попит на ринку праці на спеціальності, які здобувають випускники закладів вищої освіти.

Задовольнити попит на кваліфікованих робітників і покликана система професійної (професійно-технічної) освіти. Проте цифровізація сучасного суспільства тільки сприяє зростанню непопулярності робітничих професій серед молоді, так, зокрема, показники виконання державного замовлення за професіями загальнодержавного значення становлять 72 – 74 % протягом останніх двох років.

Також варто зазначити про незадовільний стан фінансового забезпечення і застарілу матеріально-технічну базу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Така ситуація не дозволяє забезпечити надання освітніх послуг на належному рівні і відповідати запитам роботодавців на затребувані професійні компетентності випускників закладів професійної освіти.

З іншого боку поєднання практичного досвіду майстрів на виробництві та теоретичного педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти створює додаткові можливості готувати висококваліфіковані кадри для потреб економіки держави. У свою чергу, держава, повинна забезпечити функціонування дієвого механізму такої співпраці, зокрема, шляхом впровадження дуальної форми здобуття освіти, а також спрощення й удосконалення механізму навчання на виробництві.

Окремої уваги заслуговує навчання дорослого населення, яке покликане сприяти навчанню протягом життя, забезпечити зайнятість населення та задовольнити кадрові потреби роботодавців.

Відтак, саме підвищення престижу професійної (професійно-технічної) освіти, обізнаності населення щодо кадрових потреб роботодавців та рівня заробітної плати робітників можуть привернути увагу молоді до здобуття професійної освіти. Нам потрібно започаткувати в Україні профорієнтаційну освіту, зокрема через створення концепції профорієнтації всієї системи освіти.

Привернути увагу молоді до перспектив здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема, і покликані конкурси професійної майстерності. Вони демонструють, які професійні компетентності є затребуваними у роботодавців, дають можливість ознайомитися з останніми новинками у професіях, отримати доступ до використання міжнародно визнаних професійних стандартів. У 2016, 2017 та 2018 роках проведено Всеукраїнські конкурси професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» за правилами, наближеними до міжнародних, у яких взяли участь представники з 25 регіонів.

За підсумками обговорення та з метою покращення співпраці органів влади, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавців учасники круглого столу вважають за доцільне рекомендувати:

1. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування спільно з організаціями роботодавців:
1.1. Запровадити дні кар'єри в закладах загальної середньої освіти.
1.2. Сприяти проведенню профорієнтаційного тестування учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти.
1.3. Здійснити заходи щодо популяризації професійної (професійно-технічної) освіти для подолання дисбалансу між кількістю осіб, які навчаються у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
2. Міністерству освіти і науки України спільно з Федерацією роботодавців України:
2.1. Ініціювати внесення змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство», зокрема щодо виключення із загального закону галузі освіти та віднесення до регулювання спеціальними законами державно-приватного партнерства у сфері освіти, що дозволить врахувати специфіку взаємовідносин між закладами освіти та роботодавцями.
2.2. Ініціювати внесення змін до Бюджетного кодексу України, підзаконних нормативно-правових актів щодо спрощення порядку відкриття рахунків у державних банках та розміщення коштів на цих рахунках від надання освітніх послуг та інших надходжень (крім бюджетних) закладами професійної (професійно-технічної) освіти.
2.3. Оновити Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117.
2.4. Для організації та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WORLDSKILLS UKRAINE утворити відповідний Оргкомітет до кінця березня 2019 року, затвердити перелік компетенцій до кінця квітня 2019 року, а також провести регіональні відбори восени 2019 року.

3. Міністерству соціальної політики України:
3.1. Здійснити заходи щодо внесення змін до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 щодо спрощення порядку навчання працівників на виробництві.
4. Міністерству освіти і науки України:
4.1. Внести зміни до нормативно-правових актів щодо спрощення надання освітніх послуг, спрямовані на дерегуляцію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, а саме:
- стосовно спрощення порядку реєстрації та видачі документів про освіту тими суб'єктами освітньої діяльності, які отримали ліцензію та здійснюють діяльність з навчання на виробництві;
- до Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 щодо можливості атестації класифікаційних угрупувань професій (а не окремих професій) закладами професійної професійно-технічної освіти, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності на виробництві.

5. Міністерству освіти і науки України спільно з Державною службою зайнятості України та Федерацією роботодавців України:
5.1. Створити робочу групу (координаційний комітет) з питань профорієнтації, залучивши зацікавлені центральні органи виконавчої влади та роботодавців.
6. Центральним органам виконавчої влади спільно з Федерацією роботодавців України:
6.1. З метою забезпечення права працівників на отримання гідної оплати праці, професійний розвиток та кар'єрне зростання створити при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України міжвідомчу робочу групу щодо підготовки змін до нормативно-правових актів стосовно гнучкості всіх випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

7. Федерації роботодавців України спільно з Міністерством освіти і науки України:
7.1. Створити регіональну карту закладів професійної (професійно-технічної) освіти, професій (спеціальностей) та роботодавців.
8. Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством соціальної політики України та Федерацією роботодавців України:
8.1. З метою стимулювання залучення висококваліфікованих кадрів до системи професійної (професійно-технічної) освіти сприяти підвищенню заробітної плати педагогічним працівникам таких закладів, в тому числі через державно-приватне партнерство.