Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Представники галузі знають хто їм потрібен та самостійно приймають рішення про відповідність здобувачів освіти професійним вимогам

Присвоєння кваліфікації перебуває в руках галузі!

Представники галузі знають хто їм потрібен та самостійно приймають рішення про відповідність здобувачів освіти професійним вимогам.

Досвід Латвії щодо присвоєння професійної кваліфікації саме галузевими радами було представлено експертом Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Гунтой Тілакой на консультаційній зустрічі Федерації роботодавців України та Національного Агентства кваліфікацій.

У квітні цього року в Латвії були схвалені поправки до Закону про професійну освіту, які суттєво змінюють підхід та принципи присудження кваліфікації.

Протягом двох років оновлюватиметься нормативна база. Було дві спроби створення екзаменаційних центрів в професійних школах та приватних центрах. Зараз вибудовується третя модель- екзаменаційні центри галузей задля незалежного об’єктивного оцінювання здобутих професійних кваліфікацій.

Екзаменаційний центр галузі може бути створений у співпраці з освітньою установою, яка в державному масштабі реалізує методичну роботу, або з вищим навчальним закладом, якому встановлена відповідна спеціалізація.

Екзаменаційний центр галузі забезпечує (для конкретної кваліфікації по всій країні):

   - єдиний персональний склад екзаменаційної комісії,
   - єдиний зміст іспиту,
   - єдину процедуру проведення іспитів,
   - єдину апеляційну процедуру,
   - комунікацію з школами про програму і зміст іспитів.

Така система, як зазначила Гунта Тілака, забезпечить відповідність змісту навчання та кваліфікації саме до потреб галузі, єдиний підхід до присвоєння професійної кваліфікації для професій галузі та забезпечить якість проведення процедури оцінювання в цілому.

В Україні діє близька 8 галузевих рад. 17 червня 2022 року став чинним Закон України № 2179-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (№ 4147), який унормовує деякі питання щодо Галузевих Рад через внесення змін до Закону України «Про освіту»:

   • Статус, склад, завдання, права Галузевих рад з розроблення професійних стандартів (ст. 391 Закону України «Про освіту»).Зокрема чітко визначено завдання галузевої ради з розроблення професійних стандартів: організація, координація або безпосереднє розроблення професійних стандартів та право на створення кваліфікаційних центрів і участь у розробленні освітніх програм або проведенні їх незалежної експертизи тощо/

Питання посилення ролі Галузевих Рад, розробки галузевих рамок кваліфікацій в Україні обговорювались неодноразово. Якщо галузь висуває вимоги до рівня кваліфікації, здійснює присвоєння , має вплив на зміст освітніх програм-це суттєво впиває на якість професійної освіти та її відповідність потребам робочого місця. Федерація роботодавців України продовжить подальші консультації з цього важливого питання з зацікавленими сторонами , враховуючи позитивний досвід латвійських партнерів.

001

002

003

004