Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Парламентом внесені зміни до активних програм зайнятості населення

Вчора Парламент прийняв Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Основні новації Закону

На час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування Кабінет Міністрів України:

 • визначає перелік видів забезпечення, соціальних послуг, допомог, передбачених законами України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, а також особливості їх надання;
 • визначає особливості реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, а також особливості призначення, відкладення, скорочення, припинення та поновлення виплати допомоги по безробіттю, відмінні від встановленого порядку;
 • затверджує бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального на випадок безробіття та приймає інші рішення, передбачені законами України без погодження (схвалення) правлінням Фонду.

 

Державна підтримка роботодавців. Зміни в активних програмах зайнятості.

Програма з часткового безробіття

 • Розширено програму на сферу виробництва робіт, послуг, а також на фізичних осіб-підприємців;
 • умовою надання допомоги є : зупинення (скорочення) виробництва продукції (робіт, послуг), що призвело до зменшення їх доходів та скорочення робочого часу;
 • право на допомогу мають застраховані особи, за яких протягом останніх 6-ти місяців, що передують місяцю, в якому почалося скорочення тривалості робочого часу, сплачено ЄСВ. У випадках коли протягом останніх 6-ти місяців до звернення про надання допомоги було надано право окремим роботодавцям не сплачувати ЄСВ,- застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду;
 • порядок надання, умови та повернення допомоги по частковому безробіттю, строки та розмір її надання визначатиметься Кабінетом Міністрів України;
 • виключено статтю, яка передбачала отримання допомоги по частковому безробіттю на час карантину для МСП.

На програму планується виділити 741 млн. грн.

Фінансова допомога для організації ведення підприємництва

Зареєстрований безробітний зможе отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності у розмірі допомоги по безробіттю одноразово за весь період. При цьому, з метою цільового використання цих коштів буде змінено порядок розпорядження цими коштами. Так, передбачається, що ДСЗ закуповуватиме на ці кошти відповідне робоче обладнання, інші засоби, необхідні для ведення підприємницької діяльності.

На програму передбачається виділити 300 млн. грн.

Щодо дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Видача та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства здійснюється за рішенням відділення ДСЗ, за заявою роботодавця, поданою будь-якими засобами комунікації, разом з документами, визначеними Законом України “Про зайнятість населення”.

При цьому, видача, продовження дії, відмова у видачі (продовженні) дозволу на застосування праці громадян РФ, Республіки Білорусь (за необхідності – громадян інших держав) здійснюється за погодженням із регіональними органами СБУ. Строки видачі та продовження дозволу, визначені законом, продовжуються до отримання погодження або відмови у такому погодженні.


Зміна порядку вивільнення працівника зі статусом ВПО

Працівник зі статусом ВПО, який не зміг припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Датою припинення трудових відносин вважається день, наступний за днем подання такої заяви. Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудових відносин повідомляє про це: роботодавця (будь-якими засобами комунікації), ПФУ, ДПС.

Зміни у порядку отримання допомоги по безробіттю

 • допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня надання статусу безробітного без вимог до наявності підходящої роботи;
 • виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним відділення ДСЗ за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного не рідше ніж один раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації;
 • призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів, та/або щодо яких відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, здійснюватиметься на підставі відомостей наявних у державних реєстрах;
 • максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру 1,5 мінімальних зарплат, установленої законом на 1 січня календарного року (сьогодні – 9750 грн.);
 • виплата допомоги по безробіттю припинятиметься у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів;
 • додатковою підставою припинення реєстрації як безробітного є: не підтвердження без поважних причин будь-якими засобами комунікації наміру перебування у статусі безробітного протягом 30 робочих днів з дня, наступного після останнього підтвердження (відвідування). Наявність поважних причин підтверджується відповідними документами.