Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Основні зміни до законодавства, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу

Зібрали для вас інформацію про основні зміни до законодавства, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби в частині відносин роботодавець-працівник. Та інших полегшень для бізнесу.

Відповідно до прийнятих змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)»:

1) В частині врегулювання трудових відносин з працівниками

– Роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором вдома, а також надавати працівнику, за його згодою відпустку.
При цьому, йдеться про право реалізувати своє право як на щорічну основну або додаткову відпустки, так і відпустки без збереження заробітної плати, яка надається за бажанням працівника на час дії карантину, оголошеного відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Така норма є додатковою підставою для перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати.
Доручення працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором вдома, оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) керівника. При цьому, відповідно до Закону згода працівника не вимагається.

– Роботодавець може змінювати режими роботи підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.
Зазначене реалізується також відповідним локальним актом роботодавця.

2) В частині інших полегшень для бізнесу

– З дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

– Встановлюється мораторій на проведення контролюючими органами планових перевірок.
При цьому, контролюючі органи продовжують здійснювати позапланові перевірки за наявності наступних підстав:
– подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності.
– перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
– звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
– неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
– доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Звертаємо увагу на те, що контролюючі органи при здійсненні як планових, так і позапланових перевірок зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів. Відсутність уніфікованих форм актів є підставою для законного не допуску контролерів до проведення перевірок.
З актуальною інформацією щодо наявності уніфікованих форм актів просимо ознайомлюватись за посиланням.