Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Мікрокваліфікації як можливість гнучкого навчання впродовж життя

Ринок праці здебільшого потребував повної кваліфікації працівників, враховуючи певну сталість технологічних процесів, допуски до виконання робіт та дотримання вимог охорони праці, але вже тривалий час ми спостерігаємо ситуацію, коли працівнику достатньо пройти коротке навчання для виконання окремих видів робіт , у т.ч. з різних професій. Це значно оптимізує час та саме навчання стає більш цільовим та результативним.

В Україні у 2022 році вперше введено законодавчо поняття часткової кваліфікації (Закон 2179-ІХ, ст. 41 КЗпП) Які відмінності між частковою кваліфікацією та мікрокваліфікацією, як це може вплинути на ринок праці та можливості працевлаштування, опанування нових умінь і навичок? Чи треба взагалі вводити окремо поняття мікрокваліфікації?

Експертка Конфедерації роботодавців Латвії Аніта Лице провела консультаційну зустріч з представниками Національного агентства та Федерації роботодавців України та зазначила, що зміни до Закону про професійно-технічну освіту (чинні з 01.04.22) втілили в життя ідеї мікрокваліфікацій у всій системі професійно-технічної освіти Латвії.

«Професійнийстандарт (..) може включати: вимоги щодо частини кваліфікації, визнаної на ринку праці, яка є окремою одиницею або набором результатів навчання, яких необхідно досягти для виконання певного службового обов'язку (§ 24). Основні виклики зараз полягають у подоланні перешкод, які заважають впровадженню гнучкої форми навчання на практиці.

Тема важлива, враховуючи те, що короткі програми більше роблять акцент на актуальних вимогах ринку праці та мають широкий соціальний вплив, а саме: надання можливостей для навчання впродовж усього життя за прийнятними цінами, короткостроковими та легкодоступними програмами.

В Україні саме зараз формуються підході щодо визначення мікрокваліфікацій та можливості їх імплементації у професійну освіту дорослого населення. Вивчення та адаптація європейського досвіду впровадження цього нового для нас типу кваліфікацій, сподіваємось, допоможуть вибудувати в Україні дійсно ефективну та гнучку систему навчання впродовж життя.

Для визначення необхідних підходів та їх відповідності вимогам ринку праці Федерація роботодавців України продовжить проведення консультацій з залученням усіх зацікавлених сторін.

002

003

004

005