Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

ФРУ закликає відправити законопроект №4167 «про промислові відходи» на доопрацювання


В результаті введення пропонованих законопроектом №4167 "про промислові відходи" змін відбудеться скорочення виробництва сталі на 70%, скорочення та заміщення внутрішнього виробництва імпортом в хімічній та цементній галузях, виробництві скла, тваринництві, машинобудуванні, втрата експорту на суму 10 млрд дол. на рік, втрата до півмільйона робочих місць та скорочення податкових надходжень до 100 млрд грн/рік. Це є прямою загрозою національній безпеці України.


Проєкт закону №4167 «про промислові відходи» (Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності) передбачено включити до позачергового засідання ВРУ для повторного розгляду.
Це черговий приклад неузгодженості виконання Цілей сталого розвитку ООН, коли пріоритетом визначається виконання лише однієї цілі, в той час як усі інші перебувають під загрозою (цілі 8,9,10,11 - гідна праця та економічне зростання; промисловість, інновації та інфраструктура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст і громад).


Відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання впровадити в законодавство вимоги директиви 2010/75/ЄС про промислові відходи, за вимогами якої Україна має визначити найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для українського виробництва та зазначити порядок їх досягнення. Досвід країн ЄС щодо впровадження НДТМ показує, що вони було прийняті у процесі ґрунтовного аналізу та обговорення органами влади, представниками бізнесу та громадських організацій. Ті НДТМ, що були затверджені – це компроміс між побажаннями щодо екології, економічними і соціальними цілями країни, технічними та технологічними особливостями кожної країни окремо та фінансовими можливостями бізнесу і держави їх впровадити, а також розуміння ефекту, який отримає кожна галузь від проектів по модернізації.


Поточна редакція з/п 4167 передбачає сліпе копіювання європейських НДТМ, не було проведено фахових консультацій з промисловцями та профільними галузевими інститутами, відсутня реальна оцінка обсягу інвестицій, необхідних для проведення модернізації виробництва, зауваження бізнесу не беруться до уваги. Цим законом у разі його прийняття український бізнес і уряд позбавляються можливості використовувати оптимальний варіант досягнення екологічних цілей з урахуванням можливостей і завдань української економіки, і напряму прив’язує українські підприємства до європейських постачальників обладнання та підрядників.


Відсутність оцінки та діалогу призвела до того, що прописані НДТМ стануть руйнівними для української економіки з двох причин.


- По перше, буде продовжуватися знищення підстав для розвитку науки та інжинірингу, поглибиться і без того низький стан впровадження українських інновацій у ланцюгах вартості.


- По друге – положення про НДТМ, виписані в законопроекті, матимуть руйнівний вплив на діючу промисловість.


▶️ У з/п 4167 значно занижено період, за який промислові підприємства повинні досягти визначених нормативів промислових викидів. Для виконання умов НДТМ, наприклад, коксохімічній галузі доведеться закрити всі працюючі заводи та побудувати нові. Наслідки для хімічної, цементної галузей, виробників скла, а також для тваринництва (вирощування великої рогатої худоби, свиней, птиці) будуть не менш драматичними.
▶️ Не запропоновано дорожню карту залучення інвестицій та державного фінансування, що відповідало б європейським практикам; урядом не запропоновано способи досягнення балансу між екологічним ефектом та втратами підприємств.
В ЄС процеси є поступовими. Наприклад, в Словаччині, наближення до НДТМ відбувається протягом останніх 16 років, і це при наявності фінансування з боку ЄС.
▶️ Законопроєкт також носить ознаки лобізму інтересів європейських виробників обладнання, оскільки вказуються обладнання, матеріали, інжиніринг і спеціалісти конкретної країни. Локалізація в Україні взагалі не передбачається, хоча екологічна модернізація в кожній країні, що має власну економічну політику, завжди є поштовхом як до буму виробництва обладнання, так і інновацій.


На відміну від європейських компаній, для яких відповідні уряди створюють нові умови зростання в рамках забезпечення виконання цілей 7 і 13 сталого розвитку ООН (стале довкілля і клімат), українські підприємства прирікаються на деградацію.


ФРУ звернулася з листами до Голови Верховної Ради, Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з вимогою


- відмовити у проведенні позачергового засідання щодо з/п 4167;
- відправити з/ 4167 на доопрацювання у профільний комітет;
- провести широкі і комплексні консультації з бізнесом та профільними експертами, врахувати правки, надані бізнесом;
- передбачити розробку національних НДТМ, які враховують технічні особливості та потенціал для модернізації українських підприємств, доступна сировина та матеріали.


ФРУ включилася до робочої групи при Підкомітеті з питань промислової політики Комітету економічного розвитку ВРУ, до якої увійшли провідні спеціалісти з різних сфер промисловості, проектні та науково-дослідні інститути і представники бізнесу для напрацювання альтернативного законопроекту