Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

ФРУ вітає прийняття ВРУ законопроекту, який позбавляє ОМС невластивих їм повноважень зі здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю

Щойно парламент нарешті прийняв законопроект, який позбавляє органи місцевого самоврядування (ОМС) контрольних функцій та функцій накладення штрафних санкцій при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про працю. Йдеться про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» (№ 0958).

Такі функції свого часу були делеговані ОМС Законом України «Про місцеве самоврядування» у 2017р. і, власне, з цього часу, ФРУ розпочала боротьбу з позбавлення ОМС невластивих їм повноважень зі здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю та зайнятістю населення і надання їм виключного права ініціювання проведення перевірок у зазначених сферах відповідними державними органами.

Так, до прийняття законопроекту № 0958 посадові особи ОМС набули повноважень, подібних до слідчих та детективів:

- безперешкодно, без попереднього повідомлення і будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень суб’єкта господарювання, у яких використовується наймана праця.

Це повноваження є навіть жорсткішим за слідчі дії, які згідно з ч.4 ст.223 КПК в нічний час можуть проводитись лише у невідкладних випадках. Окрім того, багато підприємств працюють в багатозмінному режимі, в нічний час роботодавець не тільки не здатен забезпечити доступ до документів та необхідних пояснень, а й не повинен цього робити.

  • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення;
  • ставити керівнику суб’єкта господарювання та його працівникам наодинці або в присутності свідків запитання щодо законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
  • вести конфіденційні розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
  • залучати працівників правоохоронних органів без наявності будь-яких підстав.

ФРУ постійно зазначала у своїй позиції, що наділення посадових осіб ОМС статусом державного інспектора праці протиречить Конвенціям МОП № 81 та № 129. Так, інспекційне відвідування повинне проводитись під наглядом і контролем центрального органу влади, втім ОМС не має такого статусу. Інспекторів праці набирають виключно з огляду на їхню кваліфікацію для виконання обов'язків, які будуть на них покладені, інспектори праці отримують відповідну підготовку для виконання своїх обов'язків, при цьому гарантується залучення до роботи інспекції належним чином кваліфікованих технічних експертів та спеціалістів, забезпечується подальше навчання в процесі їхньої роботи. Посадові особи ОМС не відповідали жодній з цих вимог. Окрім того, інспекторами праці можуть бути виключно державні службовці, якими посадові особи органів ОМС не є.

Серед іншого, відбувалось дублювання функцій територіальних органів Держпраці та ОМС, що протиречить ідеології стратегії реформування системи нагляду (контролю), в основі якої – усунення дублювання контролюючих функцій.

Покладення на ОМС контрольних функцій вже призвело до зловживання останніми такими повноваженнями через незаконне наділення їх статусом і повноваженнями державного інспектора праці за Конвенціями МОП №№ 81,129, де державний інспектор праці має широкий набір дискреційних повноважень діяти на власний розсуд.

За скаргами підприємців, контролери від місцевої влади мають низький рівень компетенції для здійснення інспекцій, невірно визначають диспозицію для застосування штрафних санкцій, правову природу договору, за яким надаються послуги, усім цивільно-правовим договорам надається правова кваліфікація як трудовим, за що накладаються штрафи у 30- кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого за трудовим договором працівника. За малозначні порушення законодавства про працю застосовується штраф у розмірі 6000 грн. за кожне таке правопорушення, множиться на кількість працівників та накладаються багатомільйонні штрафи, коли при малозначності правопорушення посадову особу взагалі може бути звільнено від адміністративної відповідальності з винесенням усного зауваження.

Також Комітет ВРУ з питань соціальної політики свого часу підтримав важливу правку СПО роботодавців у частині внесення змін до пункту 2 частини третьої ст.34 зазначеного закону, де ОМС позбавляються функцій накладення штрафів за порушення законодавства про працю. В іншому разі, фактично контрольні функції та функції накладення штрафних санкцій залишились би за ОМС.