Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

ФРУ та машинобудівники закликали Президента взяти під особистий контроль забезпечення УЗ вантажними електровозами з максимальним використанням можливостей українських виробників

6 травня 2020 року з ініціативи Федерації роботодавців України було проведено онлайн круглий стіл, темою обговорення якого став проект виробництва електровозів в Україні зі ступенем локалізації понад 50%.

Участь у обговоренні взяли повноважні представники понад 40 вітчизняних провідних машинобудівних підприємств, які готові реалізовувати зазначений проект та забезпечити запропонований рівень локалізації виробництва.

Питання локалізації розглядалось учасниками заходу у зв’язку з оголошенням 28 квітня 2020 року АТ “Укрзалізниця” відбору на включення до “короткого списку” виробників, які зацікавлені у постачанні 205 вантажних електровозів.

Проте, ознайомившись з умовами відбору та обов’язковими кваліфікаційними критеріями для учасників тендеру, вітчизняні виробники електровозів вимушені були констатувати, що вони не відповідають намірам щодо відновлення вітчизняного промислового розвитку та розширення кількості робочих місць.

Більше того, враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалась в промисловості, вимоги АТ “Укрзалізниця” щодо досягнення мінімально рівня локалізації 15% є неприпустимо низьким показником для такого масштабного проекту і практичним повторенням закупівлі локомотивів американської компанії General Electric.

Також, українські виробники вважають непрозорими та незрозумілими наступні ключові положення ITSE/ITB:

     − відсутність етапів локалізації по рокам та мінімально допустимого рівня локалізації по кожному з етапів;

     − відсутність в Україні затвердженої Кабінетом Міністрів Українги відповідної методологічної і нормативної бази для визначення рівня локалізації та вартості життєвого циклу;

     − на якому етапі та за якими критеріями проводитиметься відбір базового підприємства для забезпечення максимальної локалізації виробництва електровозів, а також підприємств-постачальників комплектації?

Без відповідей на ці та інші запитання українські машинобудівники не можуть оцінити обсяги робіт та необхідних ресурсів для формування виробничих планів. Це автоматично ставить під сумнів їх участь у проекті, а для української економіки створює явний ризик безвідповідального витрачання державних коштів у результаті недосягнення навіть мінімального рівня локалізації електровозів в 15%.

Крім цього, керівництво АТ “Укрзалізниця” також у відповідях на запитання потенційних учасників відбору до “короткого списку” повністю проігнорувало такі принципові питання, як затвердження нормативної бази з визначення рівня локалізації виробництва, введення критеріїв оцінки в залежності від пропонованого учасниками рівня локалізації виробництва та ін.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року Федерація роботодавців України опублікувала відкрите звернення до Прем'єр-міністра України, яким запропонувала Уряду розглянути проект виробництва електровозів зі ступенем локалізації понад 50%. В підтвердження життєздатності такого проекту було наведено розрахунки мультиплікаційного ефекту як для 150 промислових підприємств машинобудівної та суміжних галузей України, так і української економіки в цілому. Зокрема, додаткові надходження до бюджетів та фондів складуть близько 200,8 млн. євро, економія видатків по безробіттю – 76 млн. євро, буде створено до 10 тис. робочих місць, українське населення отримає дохід у вигляді заробітної плати – до 18,5 млн. євро, що в свою чергу стимулюватиме споживчий попит на ринку. Все це позначиться на зростанні ВВП мінімум на 3,74 млрд. грн. щорічно.

Нами також було запропоновано Прем’єр-міністру розглянути необхідні умови та здійснити невідкладні дії Уряду для реалізації такого проекту, в т.ч. затвердження Методичних рекомендацій визначення ступеня локалізації виробництва складної техніки галузі машинобудування в Україні.

Необхідно звернути увагу, що готовність виробників до реалізації проекту може бути реалізована лише за наявності договірних стосунків з АТ “Укрзалізниця”.

Федерація роботодавців України неодноразово наголошувала на тому, що промислове та інше виробництво повинні забезпечувати ланцюг доданої вартості, орієнтуватися на максимальне імпортозаміщення та максимально можливу локалізацію. Такі та інші питання порушувалися в Рекомендаціях роботодавців для Уряду на 2020 рік, Антикризових заходах з відновлення промислового розвитку і т.п..

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та її непередбачуваними наслідками очевидно, що більшість країн світу, з метою збереження робочих місць, будуть максимально локалізувати внутрішнє виробництво.

За таких обставин Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Міністерство інфраструктури України, які забезпечують, зокрема, формування та реалізацію державної політики економічного розвитку і залізничного транспорту, зобов’язані підтримати та державницьким підходом забезпечити реалізацію виробництва електровозів з максимальним ступенем локалізації.

Нормативно-правові та розпорядчі акти цих органів повинні врегулювати питання щодо:

     − затвердження методологічної і нормативної бази з визначення рівня локалізації виробництва і встановлення гранично-прийнятного його мінімального рівня, який буде застосовуватися і в інших проектах закупівлі складної продукції з локалізацією в Україні;

     − введення критеріїв оцінки в залежності від пропонованого учасниками рівня локалізації виробництва та вартості життєвого циклу продукції;

     − передбачення на першому етапі відбору графіку локалізації локомотивів у прив'язці до графіку їх поставки по роках, з обов’язковим введенням локалізації > 35 % починаючи з другого року та несення учасниками проекту відповідальності за виконання графіку локалізації;

     − введення «прозорих» правил проведення відбору базового підприємства для виконання локалізації та інших українських підприємств-постачальників комплектації.

Саме тому учасники круглого столу прийняли консолідоване рішення звернутися до Президента України та очільників профільних міністерств щодо підтримки та реалізації проекту виробництва електровозів в Україні на умовах максимальної локалізації.

Адже, саме такий державницький підхід забезпечить створення реальних передумов для розвитку національної промисловості, в першу чергу, у стратегічно важливій для української економіки галузі машинобудування.