Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

ФРУ спільно з Університетом ДФС оприлюднила дослідження практик застосування законодавства у сфері трансфертного ціноутворення

Федерація роботодавців України разом з Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету ДФС України з урахуванням запитів членів ФРУ завершила дослідження та підготувала рекомендації щодо застосування законодавства у сфері трансфертного ціноутворення.

Регулювання трансфертного ціноутворення та його контроль є інструментами протидії застосуванню схем агресивного податкового планування, що базуються на переміщенні доходів у країни з більш сприятливими режимами оподаткування прибутків.

Першою країною, що з 30-х років ХХ ст. робила спроби нормативно врегулювати трансфертне ціноутворення, були США.
Окремі положення щодо регулювання трансфертного ціноутворення знайшли також відображення у модельній конвенції ОЕСР про податок на доходи та капітал 1963 р.

З активізацією глобалізаційних процесів кількість країн, що встановлювали контроль трансфертного ціноутворення, збільшувалася.

Сьогодні ОЕСР виконує роль розробника стандартів та рекомендацій з встановлення відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» та інших напрямів протидії агресивному податковому плануванню, що визначені планом дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Розмивання бази оподаткування та переміщення прибутків за кордон).

Понад 100 країн, у т.ч. Україна, запровадили законодавчі норми щодо трансфертного ціноутворення та долучилися до імплементації мінімального стандарту BEPS.

Встановлення відповідності цін / рівня рентабельності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» вимагає значних зусиль та високого рівня компетенції фахівців як платників податків, так і контролюючих органів.

Особливо це актуально при здійснені операцій з виробництва на замовлення. Україна належить до держав, у яких контрактне виробництво на замовлення і переробка давальницької сировини завдяки сприятливому географічному розташуванню та невеликій вартості засобів виробництва є поширеною практикою. Ці напрямки бізнесу мають значні перспективи щодо багатьох видів економічної діяльності – легкої промисловості, складального виробництва, хімічної та нафтохімічної промисловості тощо.

Умовою ефективного співробітництва між взаємодіючими сторонами часто є їх взаємна інтегрованість у корпоративні права та органи управління один одного. Водночас специфіка податкового законодавства України, постійні законодавчі зміни, відсутність правозастосовної практики часто є причиною суперечок контролюючих органів з платниками податків щодо застосування норм законодавства з трансфертного ціноутворення.

Часті законодавчі зміни змушують компанії швидко адаптуватися до них.

Непоодинокими є випадки, коли контролюючі органи тлумачать відповідні норми Податкового кодексу на свою користь, а об'єктивна структурована інформація з практичних питань встановлення відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» часто відсутня.

Висновки і рекомендації дослідження роблять акцент на низці практичних аспектів процесу встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на замовлення вимогам законодавства з трансфертного ціноутворення та спрямовані на мі-німізацію ризиків платників податків під час його застосування, взаємодії з фіскальними органами, зокрема:

1) встановлення кола контрольованих операцій на основі критеріїв, визначе-них вітчизняним законодавством;
2) функціональному аналізу сторін операцій та визначенню ознак зіставності;
3) аналізу джерел інформації та пошуку зіставних операцій / компаній;
4) вибору та обґрунтуванню методу трансфертного ціноутворення;
5) проведенню економічного аналізу та формалізації отриманих результатів шляхом підготовки звіту та документації з трансфертного ціноутворення.

Дослідження включає практичну інформацію про міжнародні рекомендації та вітчизняне законодавство з трансфертного ціноутворення, особливості його застосування під час здійснення контрольованих операцій з виробництва на замовлення, практику роботи контролюючих органів та судову практику.

Методичні рекомендації, викладені у спільному дослідженні ФРУ та НДІ фіскальної політики сприятимуть бізнесу у належному застосуванні законодавства з питань контролю трансфертного ціноутворення і мінімізації конфліктних ситуацій з фіскальними органами.