Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Федерація спільно з МОН напрацьовує якісно нові зміни до законодавства у сфері профосвіти

Необхідною умовою динамічного розвитку економіки є модернізація та розбудова системи освіти, яка забезпечуватиме підготовку кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці.

Роботодавці як основні стейкхолдери мають бути залучені до розроблення нових «правил гри».

Представники Федерації разом з фахівцями Міністерства освіти і науки України приймають активну участь в напрацюванні якісно нових змін до законодавства з питань освіти.

Так Федерацією опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти», який має на меті створити умови для формування ефективної політики у цій сфері в регіонах шляхом координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти.

Проєкт акта закріплює статус, процедуру формування, основні завдання та функції, що покладаються на регіональні ради, а також їх права щодо формування та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема, посилюється роль та можливості роботодавців брати участь у формуванні та розміщенні регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

Очікуємо, що цей документ сприятиме побудові системного діалогу всіх зацікавлених сторін у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах та матиме позитивний вплив на її розвиток, модернізацію, а також орієнтацію на потреби і запити роботодавців та здобувачів освіти.