Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Федерація наполягає на неохідності доопрацювання законопроекту про Бюро фінансових розслідувань

ФРУ звернулася до народних депутатів України Ольги Василевській-Смаглюк, Дениса Монастирського - авторів законопроєкту №1208-2 від 18.09.2019 про Бюро фінансових розслідувань, а також до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Дениса Монастирського з вимогою суттєво відкоригувати документ при його підготовці до другого читання.

Як відомо, 2 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні цей законопроєкт, мета якого - ліквідації вкрай неефективних податкової міліції та профільних підрозділів в інших правоохоронних органах та створення єдиного органу, який мав би забезпечити комплексну протидію економічним та фінансовим злочинам. Така ціль цілком відповідає відповідному пріоритету ФРУ, в якому наголос зроблено на те, що створення БФР має супроводжуватись радикальним скороченням поліцейсько-силових функцій та підвищенням аналітичної складової.

Але не так сталося, як гадалося. Проаналізувавши законопроєкт, ФРУ дійшла висновку, що цей документ потребує внесення суттєвих коректив.

По-перше, БФР пропонується створити не як аналітичний орган, а передусім як поліцейсько-силовий орган з максимально розгалуженими правами та більш широкими повноваженнями співробітників, ніж є сьогодні у співробітників податкової міліції. Роботодавці не можуть погодитись із цілою низкою запропонованих змін, у тому числі до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (ККУ, КПКУ), а також Кодексу України про адміністративні правопорушення (КоУАП), які можуть стати інструментом додаткового тиску на бізнес, який й без того потерпає від у багатьох випадках безпідставних втручань з боку силових структур. А саме:

1. КоУАП планується доповнити ст. 185-14 «Невиконання законних вимог посадових осіб Бюро фінансових розслідувань», згідно якої вводиться адміністративна відповідальність у вигляді штрафів за ненадання інформації та/або документів БФР на законний запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання. Оскільки таке положення є додатковим інструментом тиску на бізнес, ФРУ пропонує його скасувати.
2. У ст. 382 ККУ планується ввести норму щодо кримінальної відповідальності за умисне невиконання (перешкоджання виконанню) ухвали слідчого судді. На практиці це може призвести до додаткового тиску на бізнес, оскільки недобросовісні працівники БФР можуть ініціювати кримінальне переслідування навіть в разі аргументованої відмови суб'єкта господарювання виконати заходи забезпечення кримінального процесу (зокрема, обшуку). Водночас ця норма є корисною для припинення протиправних дій слідчих, які, незважаючи на відповідні ухвали слідчих суддів, не повертають суб'єктам господарювання незаконно вилучено майно (є випадки, коли майно не повертається більше року). Тому, на думку ФРУ, ця норма потребує суттєвого уточнення.
3. Згідно ч. 4 ст. 4 законопроєкту №1208-2 посадовим особам БФР надано повноваження на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону. Але законопроект не містить як підстав для подібних судових рішень, так і механізму їх оскарження. Тому цю норму ФРУ пропонує скасувати.
4. Частину 2 ст.41 КПКУ планується доповнити нормою, згідно якої співробітникам підрозділу детективів БФР надається право здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Оскільки такі дії можуть слугувати додатковим інструментом тиску на бізнес, ФРУ вимагає цю норму скасувати.
5. Згідно ч.3 ст.37 законопроекту №1208-2 працівники БФР за свої діяння, рішення, що порушують вимоги чинного законодавства України, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Ця норма не відповідає нормам Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», які у таких випадках встановлюють також і матеріальну відповідальність працівників правоохоронних органів. Тому пропонується доповнити цю статтю відповідною нормою.

По-друге, законопроєкт №1208-2 не містить прямої норми щодо передачі із профільних підрозділів правоохоронних органів до БФР справ, пов'язаних з кримінальними правопорушеннями в сфері публічних фінансів. Це може призвести до того, що бізнес опиниться під тиском одразу декількох правоохоронних органів. Роботодавці вважають це принциповим моментом, який може звести нанівець усі спроби реформування правоохоронних структур, тому наполягають на включення такої норми під час підготовки документа до другого читання.

У листі також наголошується, що зі свого боку ФРУ буде використовувати усі можливості, надані Федерації Законом України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", аби не допустити створення поліцейсько-силового органу з максимально розгалуженими правами та більш широкими повноваженнями співробітників.