Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

«Бізнес та COVID-19: вижити не можна померти». Результати опитування Федерацією роботодавців представників бізнесу

Пропонуємо ознайомитись із результатами опитування Федерацією роботодавців представників бізнесу.

Опитування проведено Аналітичним центром економіко-правових досліджень та прогнозування ФРУ за підтримки Міжнародної організації праці та Міністерства закордонних справ Данії.

Мета опитування — отримати інформацію з перших рук щодо роботи бізнесу в умовах пандемії COVID-19: проблеми, задоволеність заходами, що вживаються владою, потреби та бачення перспектив існування/розвитку підприємств.

Опитування проводилося протягом 10 – 27 квітня 2020 року серед власників/керівників компаній. Участь у ньому взяяли переважно приватні підприємства з усієї України. За кількістю працюючих підприємства, власники/ке-рівники яких взяли участь у опитуванні відносяться до мікро, малих, середніх та великих. Підприємства представляють сфери машинобудування та металообробку, транспортні послуги, будівництво, металургію, торгівлю тощо.

Три чверті підприємств продовжують працювати в умовах пандемії. 89 % респондентів вказали, що від початку пандемії не звільняли працівників.

Серед тих, хто змушений звільняти працівників, третина змушена була звільнити 1-5 % працівників, ще третина — понад 31 % працівників із тих, що працювали на підприємствах на початку пандемії.

Якщо ситуація з COVID-19 триватиме, 36 % респондентів будуть змушені звільнити працівників.

 

Запасу міцності третини респондентів вистачить на строк від 2 до 3 місяців.

COVID-19 не вплинув на роботу підприємства лише 6 % респондентів.

zapas micnosti

Три чверті опитаних відзначили адекватний, на їх думку, доступ до дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту.

81 % респондентів змушені змінити підходи до ведення операційної діяльності, щоб захистити компанії від пандемії. Більшість опитаних в поточній ситуації стикаються з такими проблемами, як: ділові партнери зазнали негативного впливу обмежень і не здійснюють звичайну господарську діяльність (74 % респондентів), постачальники не в змозі забезпечити своєчасність поставок (49 %), недостатність обігових коштів для оплати праці персоналу та операцій (34 %).

58 % респондентів зазначили, що рішення, прийняті Урядом для підтримки бізнесу, не задовольняють їх потреби і 40 % — що задовольняють лише частково.

dopomoga 1

90 % респондентів вказали на зниження доходів/ продажів через негативний вплив COVID-19, із них у 53 % — доходи/продажі зменшилися більше ніж на 50 %, а в 38 % — зниження відбулося від 20 до 50 %.

Для 42 % респондентів необхідно буде від 31 до 90 днів для повного відновлення діяльності бізнесу, а для 28 %більше 91 дня.

vidnovlennya

При цьому, у 50 % респондентів відсутній доступ до будь-якого з джерел фінансування (власного чи зовнішнього) для відновлення бізнесу після COVID-19.

finansuvannia

Вказане додатково підтверджується відповідями на питання: «Які першочергові заходи мають бути вжиті органами державної влади для полегшення економічних наслідків впливу COVID-19 на бізнес?». У цьому випадку респонденти мали можливість вказати своє бачення, розробники опитувальника не пропонували жодних варіантів відповідей на це питання.

Бачення бізнесу щодо першочергових заходів, що мають бути вжиті органами державної влади, можна розділити за такими напрямами:

Реалізація державних цільових програм:

 • захисту і підтримки національних виробників;
 • імпортозаміщення з метою розвитку власного виробництва та постачання сировини;
 • фінансової підтримки підприємств для виходу з кризи після закінчення карантину;
 • стимулювання створення робочих місць з метою збереження робочої сили в Україні;
 • підтримки стратегічних проектів щодо енергетики та телекомунікацій.

Виття заходів:

Фінансові:

Для роботодавців:

 • відміна орендної плати за користування комуналь¬ною та державною нерухомістю;
 • відміна індексації орендних платежів у 2020 році;
 • середньострокове (2-3 роки) кредитування під низькі відсотки;
 • надання кредитів для виплати заробітної плати пра¬цівникам підприємств;
 • безповоротна фінансова допомога у розмірі 50 % від отриманого доходу/заробітної плати;
 • дотація фермерам;
 • безпроцентні позики суб’єктам господарювання на період карантину і два місяці після його завершення з метою забезпечення їх платоспроможності;
 • підтримка належного рівня обігових коштів у підпри¬ємств і уникнення різкого скорочення споживання;
 • безумовний автоматичний та безкомісійний кредит під автоматичну заставу усіх активів під процент, що дорівнює обліковій ставці Національного банку України, на суму виплачуваної заробітної плати у момент виплати зарплати та суму рахунків за енер¬гоносії у момент оплати за енергоносії — суб’єктам підприємницької діяльності, що знаходяться на загальній системі оподаткування мінімум на три місяці після закінчення карантину із строком погашення кредиту через рік.

Для працівників:

 • фінансова підтримка працівників підприємства, які залишились без роботи;
 • виплати по частковому безробіттю, щоб не звільня¬ти працівників;
 • безумовна підтримка всього населення на прикладі Німеччини та США.

Податкові:

 • спрощення процедури звільнення від оподаткуван¬ня на період карантину;
 • податкові канікули мінімум на три місяці після закін¬чення карантину;
 • зниження ставок оподаткування;
 • скасування нарахувань на заробітну плату (ЄСВ та ПДФО);
 • відміна штрафних санкцій за несвоєчасну сплату по¬датків;
 • зниження податкового навантаження (ПДВ, прибу¬ток, податку на землю) не менше ніж на півроку.

Адміністративні:

 • відновлення роботи міського та приміського тран¬спорту;
 • відновлення роботи будівельного комплексу;
 • розміщення державного замовлення для промис¬ловості;
 • реформування трудового законодавства;
 • дозвіл на роботу торгівельних магазинів, закладів з розміщення, які можуть забезпечити всі заходи із запобігання розповсюдженню COVID-19, що дасть можливість розпочати роботу підприємств;
 • мораторій на підвищення цін монополістами на від¬повідних ринках;
 • заборона будь-яких планових чи позапланових пе¬ревірок суб’єктів підприємницької діяльності до кін¬ця 2020 року;
 • тимчасове обмеження доступу на митну територію України товарів, що випускаються українськими то-варовиробниками, особливо вживаного одягу;
 • затвердження порядку роботи закладів, що здій¬снюють діяльність у сфері медичних послуг в умовах карантину;
 • відміна підзаконних актів, прийнятих органами міс¬цевого самоврядування на користь єдиних стандар¬тів роботи в умовах карантину.

Тобто більшість респондентів потребують додаткового фінансування з різних джерел, зокрема вказаних вище.

Озанйомитись із повним переліком результатів опитування можна за ПОСИЛАННЯМ.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОСИЛАННЯ НА ЦЕНТР ОБОВЯЗКОВЕ