Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Бізнес підтримує впровадження об'єктивного рейтингування українських закладів вищої освіти на національному рівні

Такий рейтинг не повинен стати самоціллю укладачів. Навпаки, він повинен мати прикладне значення та бути ефективним інструментом.

На цьому наголосив представник інтересів роботодавців Андрій Поддимай під час круглого столу "Проблеми рейтингування закладів вищої освіти України: формування критеріїв оцінки якості освітньої та наукової діяльності".

Роботодавці очікують, що рейтингування дозволить:

- визначати якість надання освітніх послуг у закладах;
- стежити за відповідністю підготовки кадрів системою вищої освіти і реальними потребами ринку праці;
- встановити відповідність між отриманою освітою і професією, за якою людина фактично працює;
- визначати, чи задоволені випускники (та їхні роботодавці) отриманою освітою.

Однією із цільових аудиторій, яка зацікавлена в отриманні інформації рейтингу, будуть вступники. Вони матимуть доступ об’єктивної інформації про заклад, перспективи працевлаштування за майбутньою професією. Рейтинг надаватиме впевненість випускникам в отриманні робочого місця.

Роботодавці вже мали позитивний досвід проведення власного рейтингування українських закладів вищої освіти. У 2009-2013 роках компанія SCM створювала рейтинг українських вишів "Компас". Він, передусім, відображав задоволеність роботодавців якістю підготовки студентів у закладах вищої освіти, а також рівень співробітництва вишів із бізнесом.

Проект знайшов підтримку серед експертів Світового банку, українських та інших міжнародних організацій.

"Компас" оцінював виші не тільки за якістю освітніх послуг та навчальних програм, а й враховував думку роботодавців і випускників щодо конкретного закладу.

Учасники круглого столу ініціювали створення робочої групи, до якої увійдуть представники закладів вищої освіти, що входять до світових рейтингів, представники роботодавців, органів студентського самоврядування та інших зацікавлених сторін. Разом вони напрацюють критеріїв, що можуть бути використані при створенні національного рейтингу. Очікується, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виступить координатором подальшої роботи та дискусії.