Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Відбулось третє засідання робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області

29 листопада відбулося третє засідання робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року та планів її реалізації.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар поділився думками щодо засад формування Стратегії: «Є досить популярний принцип у менеджменті, в системі управління, що передбачає баланс між продуктивністю та продуктивними можливостями, а саме: результатом та можливостями для досягнення цього результату, – зазначив Роман Боднар. – Отже, будь-яке полярне значення є деструктивним й некорисним та не призводить до успіху. А будь-який баланс при розподілі ресурсів, який прагне середини, призводить до найкращого результату. І це правило загальне для будь-яких систем – від звичайної людини до безпосередньо організації. Приміром, якщо виробниче підприємство витрачає всі свої ресурси виключно на прибуток, але не дбає про матеріально-технічну базу, а також фаховість працівників, то врешті збанкрутує, бо не витримає конкуренції. І навпаки: якщо підприємство витрачає всі зароблені кошти на закупівлю обладнання, то втратить кваліфікованих працівників. Аналогічно й для звичайної людини: якщо вона займається постійно самоосвітою, але не може заробити гідну зарплатню, то ніякого успіху не досягне. Це загальне правило, яке варто вкласти в основу Стратегії».

Для демонстрації формування Стратегії розвитку області очільник області взяв за основу приклад двох напрямків – якість життя, що включає освіту, культуру, безпеку, екологію, транспортну логістику, спорт тощо та бюджет розвитку (створення сприятливого бізнес-клімату та нових робочих місць, наповнення бюджету, започаткування відповідних програм підтримки та інше). Пояснив сутність балансу між ними. Він також зауважив: стосовно напрямку «Якість життя», то тут все порівняно просто – реалізовуємо інфраструктурні проекти, забезпечивши при цьому дві умови: контроль та мораль. А от інший напрям «Бюджет розвитку» потребує залучення громадськості, науковців, успішних підприємців, аби згенерувати креативні ідеї, програми, формули, механізми, що допоможуть наповнювати бюджет. «І не просто його збільшувати. Тут важлива структура наповнення. Якщо ми робитимемо це лише за рахунок експорту сировини без доданої вартості, то це буде неефективний шлях. Ми наповнюватимемо бюджет, формуючи високотехнологічну промислову продукцію. Адже, чим більш глибинна переробка, тим ближчі ми до поставленої мети. Над цим маємо працювати в області, адже випускаємо мало продукції поглибленої переробки. Наша мета – максимальна різниця між вхідною сировиною та вартістю проданої продукції. При цьому якомога більша кількість людей має бути задіяна в технологічному процесі в регіоні. Тому тут важливі й програми, і вигідні кредити, і навчання фахівців, і семінари, і комунікація. Тож, велика надія на вас і нашу спільну роботу», – звернувся він до учасників засідання.

Учасники були розділені на чотири групи, які представляли бізнес, науку, громадські організації та владу. У групах обговорювалися проблеми і переваги регіону, сильні і слабкі сторони та потенційні точки зростання. Потому кожна із груп представила стратегічне бачення розвитку області, SWOT-аналізу та SWOT-матриці Черкащини, а також внесла пропозиції до проекту стратегічних та оперативних цілей і завдань.

У засіданні робочої групи від бізнес-асоціацій регіону взяла участь виконавчий директор Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців Тетяна Яворська, яка разом з іншими представниками бізнес-спільнот напрацьовувала пропозиції до Стратегії.

стартегія розвитку1

стартегія розвитку2

Стратегия развития области

Стратегия развития области2